Pracodawca a korzyści z outplacementu

Korzyści ze stosowania programu zwolnień monitorowanych są oczywiste z perspektywy byłego pracownika. Okazuje się jednak, że outplacement może być czymś pozytywnym również dla samego pracodawcy. Co zyskuje przedsiębiorstwo, wybierając tego typu rozwiązanie?

Poprawa wizerunku

Dzięki wspieraniu zwalnianych pracowników i pomaganiu im w ponownym wejściu na rynek pracy, poprawia się wizerunek byłego pracodawcy. Po zwolnieniu nie zostaje niesmak, a firma wydaje się zorganizowana i mająca indywidualne podejście do pracowników. Z procesem outplacementu wiąże się także employer branding, czyli właśnie utrzymywanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku pracy. Oznacza to, że nawet w okresie mniejszej wydajności firmy, potencjalni kandydaci mają o niej dobre zdanie. Gdy sytuacja finansowa przedsiębiorstwa się poprawi, nowych pracowników nie trzeba będzie daleko szukać.

Zmniejszenie obaw i paniki

Kolejną korzyścią, jaką pracodawca czerpie z outplacementu, jest zwiększenie poziomu zorganizowania podczas przeprowadzania zwolnień. W praktyce, stosowanie sprawdzonych metod outplacementowych może zniwelować panikę, która z pewnością wybuchnie wśród pracowników. Niepotrzebne zamieszanie prowadzi do zmniejszenia efektywności wykonywanej pracy, co przedsiębiorcy jest szczególnie nie na rękę w tym okresie. Poinformowanie zaś pracowników o tym, że otrzymają wsparcie, pomoże uniknąć tego typu negatywnych zjawisk.

Wskazówki na przyszłość

Planując przeprowadzanie zwolnień grupowych, pracodawca musi wskazać, które dokładnie osoby stracą pracę. Z pewnością nie jest to dla niego łatwe, a sam proces podejmowania decyzji może być bardzo długotrwały. Zwolnienie akurat tego, a nie innego pracownika musi mieć przecież jakąś przyczynę. Jeśli pracodawca znajdzie w kadrze nieco słabsze jednostki, może ułatwić sobie zadanie w przeprowadzaniu przyszłej rekrutacji. Wyeliminowanie niepożądanych cech pomoże mu opracować spójne wytyczne dla nowej polityki personalnej. Gdy firma stanie więc już na nogi i zatrudni kolejnych pracowników, są duże szanse, iż będą oni jeszcze bardziej efektywni niż poprzedni.