Historia outplacementu

Czym jest outplacement? Jego ideę można przedstawić jako program pomocy dla osób, które straciły zatrudnienie w danej firmie. Organizacja planuje i przeprowadza outplacement samodzielnie lub korzystając z usług firmy doradczej. Na outplacement (lub inaczej zwolnienia monitorowane) składa się grupa określonych działań, których celem jest pomoc osobom zwolnionym w ponownym wejściu na rynek pracy. Należy przy tym zaznaczyć, że korzystanie z tej metody nie ma zapewnić podjęcia nowego zatrudnienia, a jedynie ułatwić jego znalezienie.

Wojskowe korzenie

Po raz pierwszy, działania przypominające dzisiejszy outplacement, przeprowadzono w latach 50. i 60. w Stanach Zjednoczonych. W tych czasach, amerykańska armia zmuszona została do zmniejszenia liczby swoich żołnierzy. Skala przedsięwzięcia była wysoka, gdyż pracę miały stracić tysiące osób. By ułatwić im znalezienie nowego zatrudnienia, o pomoc poproszono Bernarda Haldane’a – ówczesnego naczelnego “The New York Journal of Commerce”. Jego celem stało się opracowanie uniwersalnej metody, mającej umożliwić trafne określenie predyspozycji zawodowych każdego kandydata. Przedsięwzięcie odniosło sukces, gdyż w ciągu dwóch lat, pracę znalazło ponad 2,5 tysiąca weteranów.

Z Anglii do Polski

W latach 80. outplacement zawitał do Europy. Pierwszą firmą, jaka skorzystała z tej metody, była Wessex Helicopter. Z powodu zmniejszającej się ilości zamówień, władze organizacji musiały zwolnić znaczną część pracowników. Chcąc ułatwić im ponowne wejście na rynek, skorzystano z usług profesjonalnej firmy doradczej. W Polsce outplacement pojawił się dopiero w latach 90. Wiązało się to z koniecznością wejścia przedsiębiorstw w nową rzeczywistość - co z kolei często kończyło się obcinaniem dużej ilości etatów. By byli pracownicy mogli szybko znaleźć nowe miejsca pracy, należało opracować program, który może im w tym pomóc. Dziś outplacement jest w Polsce stosunkowo mało popularny, lecz powoli zaczyna się to zmieniać. Pracodawcy coraz częściej dostrzegają liczne zalety tej metody.

Outplacement a polskie prawo pracy

W Polsce odpowiednie ustawy regulują przeprowadzanie tzw. zwolnień grupowych, które dotyczą sytuacji, gdy co najmniej 10 pracowników firmy jest zwalnianych w okresie 30 dni. Wówczas w zależności od stażu pracy prawo nakłada na pracodawcę obowiązek wypłaty odpraw pieniężnych. W przypadku, gdy zwolnieniem objętych jest co najmniej 50 pracowników w okresie trzech miesięcy, obowiązkiem pracodawcy jest wprowadzenie procedury zwolnień monitorowanych, czyli outplacementu. Reguluje to Art. 70 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.