Specyfikacja outplacementu

Przeprowadzanie procesu zwolnień monitorowanych może odbywać się w różny sposób. W zależności od ilości redukowanych miejsc pracy, podmiotu przeprowadzającego outplacement czy celu zastosowania tego narzędzia wyróżnia się kilka podstawowych rodzajów outplacementu.

Każdy z nich cechuje się specjalnym podejściem i procedurami.

  1. Ze względu na ilość zwalnianych osób outplacement możemy podzielić na indywidualny lub grupowy. Outplacement indywidualny jest stosowany w przypadku pojedynczych osób i najczęściej dotyczy pracowników wyższego szczebla. Kontrolowane zwolnienie niweluje ryzyko wycieku strategicznych informacji o organizacji, która dokonuje redukcji zatrudnienia. Outplacement grupowy – regulowany także przez polskie prawo – dotyczy większej liczby osób i jest najczęściej stosowany.
  2. Ze względu na cel przeprowadzania rozróżnia się outplacement zorientowany na wynik oraz outplacement zorientowany na proces. Pierwszy rodzaj zakłada znalezienie przez zwalnianego pracownika nowego miejsca zatrudnienia i kończy się dopiero, gdy cel zostanie definitywnie osiągnięty. Outplacement zorientowany na proces polega głównie na udzielanym wsparciu, zwiększaniu kompetencji i poziomu konkurencyjności na rynku pracy.
  3. Ze względu na realizatora programu wyróżnia się outplacement zewnętrzny oraz wewnętrzny. Outplacement zewnętrzny jest realizowany przez firmę doradczą, która świadczy usługi doradztwa personalnego. Outplacement wewnętrzny przeprowadza przedsiębiorstwo we własnym zakresie. Najczęściej za zwolnienia monitorowane odpowiadają pracownicy działu kadr, co może zakłócać ich dotychczasowe obowiązki. Zaletą korzystania z usług zewnętrznej organizacji jest profesjonalne przeprowadzenie procedury z uwzględnieniem wszystkich aspektów.